Allt om bildemontering

Genom att lämna in sin bil till bildemontering så hjälper man till med att spara pengar åt samhället samtidigt som miljön skyddas. Viktigt att tänka på då är att man ser till att använda sig av en bildemontering eller bilskrot där det finns certifierade bildemonterare. Miljöarbete och återvinning kan ibland anses vara en relativt ny företeelse men sanningen är att bilåtervinning och bildemontering har funnits länge och är faktiskt en av de första tidiga exemplen på återvinning. Återvinning av bilar har förekommit under över 100 år nu eftersom man tidigt var intresserad av att kunna återanvända bildelar och reservdelar från fordon som inte längre gick att använda.

Återvinning av bilar

Det finns ett antal olika typer av certifieringar för bildemonterare vilket är ett krav för seriösa bilåtervinnare att genomgå någon av:Utöver de olika certifieringarna så finns det också en speciell branschorganisation för bilåtervinnare och bildemonterare i Sverige. Denna branschorganisation heter Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund och den har varit verksam sedan 1961 och har medlemmar från olika bildemonterare, bilskrotare och bilåtervinnare från runt om i Sverige.

Lämna bil till bildemontering

För varje år så varierar antalet bilar som lämnas in för bilskrotning kraftigt. År 2009 demonterades cirka 150,000 bilar och under år 2001 lämnades det in drygt 300,000 bilar för bildemontering. Man kan generellt säga att bilskrotar och bildemonterare har mer att göra under en högkonjunktur eftersom antalet bilar på marknaden då ökar vilket medför att färre skrotningsfärdiga bilar repareras.

Hitta en lokal bildemonterare

Om du är i behov av att demontera bilen eller letar efter billiga reservdelar så kan du ta en titt i vår katalog över bildemonteringar i Sverige. Här bör du hitta en lokal bildemontering i din närhet.